Privacy

All content © Copyright 2015 Borvo Resort (Benelux) - Immo 500 bvba

Site design © 2015 - 2016 All rights reserved to Immo 500 bvba

Privacy & Disclaimer

Privacy & Disclaimer

 

PRIVACY

 

IDENTIFICATIE

De verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonsgegevens is:

 

BORVO RESORT Benelux

A division of Immo 500 BVBA

Mechelbaan 596

2580 Putte - België

Tel: +32 (0) 497 750 500

 

Naleving van de wet op het privé-leven

BORVO RESORT Benelux respecteert het privé-leven van de bezoekers, al dan niet opgenomen in onze database, van deze site. De persoonlijke gegevens die bij het bezoek van de site aan BORVO RESORT Benelux worden overgemaakt, zijn deze die u vrijwillig aan ons heeft meegedeeld bij uw informatieaanvraag of bij het inschrijven op onze nieuwsbrief of ons contactformulier.

Zij worden bewaard en opgenomen in een databestand zodat we u op de hoogte kunnen houden van bepaalde informatie die eigen zijn aan BORVO RESORT Benelux en haar partners in dezelfde sectoren.

 

Uw gegevens worden gebruikt:

1. Voor ons administratief beheer.

2. Om u op de hoogte te houden van pertinente informatie en van het aanbod van onze diensten, evenals deze van onze partners, conform de opt-in, opt-out principe.

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de twee hierboven vermelde doelstellingen.

 

Conform de Wet op het Privé Leven, nl. de Wet van 18 decmeber 1992 betreffende de bescherming van de eerbiediging van het privé-leven en de gegevensverwerking van persoonlijke aard, beschikt u bij BORVO RESORT Benelux, over een toegangs-, wijzigings- of opheffingsrecht van uw persoonlijke gegevens voor onze doeleinden.

 

 

 

DISCLAIMER

 

Doelstellingen

Deze Disclaimer geldt voor alle bezoekers die de site van BORVO RESORT Benelux bezoeken, welke de fysische locatie of het individuele toegangskarakter ook is. Door zich op de site te gaan, aanvaardt u de huidige gebruiksvoorwaarden zoals onderstaand vermeld. Indien u deze weigert, wil dan deze site niet raadplegen. Noteer ook dat de gebruiksvoorwaarden gewijzigd en/of herzien kunnen worden. Bij elke nieuwe verbinding met de site, aanvaardt u ambtshalve de gewijzigde en/of herwerkte gebruiksvoorwaarden.

 

Links en inhoud van de site

De site van BORVO RESORT Benelux kan links bevatten die geen deel uitmaken van BORVO RESORT Benelux. BORVO RESORT Benelux kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan door u. De verspreide informatie op de site van BORVO RESORT Benelux word geregeld bijgewerkt en gecontroleerd. BORVO RESORT Benelux kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of eventuele rechtstreekse of indirecte schade, die uit uw gebruik of toegang van deze site kunnen voortvloeien, noch voor de schade of virus die uw computer of andere hardware zou kunnen besmetten. Meer in het algemeen, waarborgt BORVO RESORT Benelux geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, betreffende het geheel of een deel van de site. de verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. BORVO RESORT Benelux kan dan ook niet de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen.

 

Wij doen al het mogelijke om op onze website betrouwbare en regelmatig geüpdate fiches ter beschikking te stellen. BORVO RESORT Benelux kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van het fiche of ingeval deze verouderde informatie bevat, niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de website bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt, zelf de juistheid van de informatie na te gaan door contact op te nemen met BORVO RESORT Benelux. +32 (0) 497 750 500.